سبد محصولات

M202

110,000 تومان

هر مترمربع

توضیحات

نام محصول=ایمپریال

جنس محصول=HDF-AC4

متراژ هر بسته=۱٫۷۹۵ مترمربع

فروش بصورت بسته ای می باشد قیمت هر بسته

۱/۷۹۵*۹۰۰۰۰=۱۶۱۵۵۰ تومان