نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

کاغذ دکوراتیو AS-405

 • نام محصول:SEFID SADAFI
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه

کاغذ دکوراتیو AS-415

 • نام محصول: FANDOGHI
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه

کاغذ دکوراتیو AS-424

 • نام محصول:ZEYTOONI
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه

کاغذ دکوراتیو AS-471

 • نام محصول:CHAM
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه

کاغذ دکوراتیو AS-489

 • نام محصول:MESE
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه

کاغذ دکوراتیو AS-502

 • نام محصول:JUNGLE
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه

کاغذ دکوراتیو AS-505

 • نام محصول: FARANGIS
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه

کاغذ دکوراتیو AS-506

 • نام محصول: MALACH
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه

کاغذ دکوراتیو AS-512

 • نام محصول:GERDOOI TIRE
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه

کاغذ دکوراتیو AS-603

 • اسم محصول: BALUT
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه

کاغذ دکوراتیو AS-604

 • نام محصول:KAJ ROSHAN
 • مقاومت سایشی(AC) :AC5
 • کاغذ دکوراتیو:80gsm
 • HDF: >800
 • توضیحات:دارای بالاترین مقاومت سایشی در ایران، کاغذهای دکوراتیو سفارش اروپا و همچنین آغشته شده در بهترین کارخانجات مربوطه